ČESKÉ BETLÉMY

12 2005 Kultura česky
obálka čísla

Výstava na velmi oblíbené téma oslovuje snad nejvíce rodiny s dětmi, ale i laiky a odborníky. Betlémy vždy vytvářely nezapomenutelnou atmosféru Vánoc. Představují národní poklad.

Počet tvůrců, zhotovujících betlémy je úctyhodný - jejich tvorbě věnovali a věnují veškerý volný čas. A figurky z jesliček představují zpravidla ještě na Tři krále. V naší zemi vznikaly betlémy různých typů, například z Třeště na Českomoravské vysočině známé betlémy dřevěné vyřezávané, v Třebíči ručně malované na kartonu. Jejich předobrazem byl čin sv. Františka z Assisi: o Vánocích (1233) u prázdných jesliček s živým volkem a oslíkem nechal sloužit mši. O rozšíření tohoto zvyku po Evropě se poté zasloužili Jezuité z Řádu Tovaryšstva Ježíšova. První jesličky ve střední Evropě postavili v kostele sv. Klimenta v Praze (1560), a to z figur v nadživotní velikosti ? plošných, malovaných na dřevěných deskách či vyřezávaných ze dřeva, leckteré v kostýmech. Církevní zvyk instalace betlémů byl za panování Josefa II. označen za naivní a církve nedůstojný. Proto byly panovnickým výnosem z roku 1780 betlémy a jejich stavění z kostelů vykázány. Jejich obliba byla již však natolik značná, že si je zprvu šlechtici (jaký paradox!), později i prostí lidé začali stavět sami doma. Figurky zhotovovali ze dřeva, papíru, vosku, z chlebové střídy. Dnes mnozí máme doma alespoň jesličky z těchto materiálů. Leckde si před Vánocemi stavíme betlém od Mikoláše Alše či Josefa Lady.

To vše inspirovalo výtvarníka Františka Valenu, autora expozice a předsedu Spolku českých betlemářů. Vytvořil specielně pro výstavu dřevěné jesličky "Svatá rodina" v životní velikosti, včetně postaveného chlívku. Sám autor začal sbírat betlémy před 15 lety (první získal v sedmnácti letech). Další putování za symboly Vánoc realizoval postupně do všech regionů naší země. Skvosty objevil v Ústí nad Orlicí a v nejbližším okolí. Ústeckoorlický betlém, v majetku nejdříve majitele textilní továrny, později v dědictví jeho dvou dcer ? rozdělený spravedlivě na dvě poloviny (celých čtyřicet let), se podařilo umělcovi získat a sestavit znovu do jednoho celku.

Kromě F. Valeny jsou na výstavě zastoupeny díla J. Součka a mnohých jiných předních tvůrců, kteří se betlémářské tématice věnují. Expozici tvoří přes dvacet betlémů ? volných ve vitrínách, v hodinových skříních či ve tvaru slona. Doplňují ji krásné dobové vánoční a novoroční pohlednice s blahopřáními a předměty, tak typické pro vánoční čas.

Výstava České betlémy je otevřena v Muzeu hlavního města Praha (do 8. ledna 2006).

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012