Praha, koruna Čech 1347-1437 v New Yorku

12 2005 Kultura česky
obálka čísla

Navštívíte-li stálou expozici Národní galerie Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě (v klášteře sv. Anežky České), nebudete moci po určitou dobu spatřit některá z významných děl doby vlády Karla IV. a jeho synů. Konkrétně Madonu Zbraslavskou, dvě desky Mistra Theodorika, Sv. Pavla ze Slivice či Madonu svatovítskou, ale na místě naopak zůstává vzácný Vyšebrodský cyklus, čtyři desky Mistra Theodorika a dílo Mistra Třeboňského oltáře. Chybějící exponáty zčásti nahrazují díla z depozitářů NG ? např. Madona z Merklína, pro niž by se zde jinak nenašlo umístění, v jiných případech barevné fotografie splňují představu o dílech. Nejhodnotnější náhradou jsou čtyři ukázky francouzského gotického umění (ze 13. a 14. století), které jako výměnu zapůjčilo samotné muzeum v New Yorku: dvě řezby ze slonoviny, list iluminovaného rukopisu z doby Karla V. a mramorová socha trůnící P. Marie a která jsou nyní vystavena ve stálé expozici Anežského kláštera v Praze (1. 11. 2005 ? 21. 5. 2006). Celkem tedy 19 exponátů ? z církevního vlastnictví, z majetku Národní galerie a z Národního památkového ústavu středních Čech a mezi nimi právě jmenovaná díla stálé expozice NG v Anežském klášteře ? je zapůjčeno na prestižní výstavu umění za vlády Lucemburků v Čechách. Pořadatelé (Metropolitní muzeum v New Yorku ve spolupráci se Správou Pražského hradu) ji pojmenovali Prague, The Crown of Bohemia 1347 ? 1437 a k vidění je v Metropolitním muzeu - do 3. 1. 2006. Po jejím skončení v New Yorku bude výstava převezena do Prahy a instalována pod názvem Karel IV. ? císař z Boží milosti (v Obrazárně Pražského hradu 16. 2. - 21. 5. 2006).

Výstavy opravdu stojí za návštěvu!

Dle tisk. materiálu zpracovala
Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012