T. G. Masaryk a československé legie

12 2005 Kultura česky
obálka čísla

Úspěšná putovní výstava Miloše Trnky v České republice

U příležitosti dne české státnosti 28. září 2005 byla v sále "Pod věží" v jihočeské Třeboni uspořádána slavnostní vernisáž výstavy "T. G. Masaryk a československé legie". Při slavnostním zahájení zazněla památná skladba "Hoši od Zborova", kterou zahrál na klavír Petr Šerý. Poté vystoupil s pásmem lidových písní Sdružený pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna pod vedením sbormistra J. Masopusta. Zasvěcené příspěvky přednesli autor výstavy Miloš Trnka, senátor Mgr. Petr Eybert (ODS), pod jehož záštitou se výstava konala, známý filmový historik Karel Čáslavský a starosta města Třeboně Jiří Houdek.

Excelentní výstava obsahovala dvě tematické části. První z nich byla věnována T. G. Masarykovi, 155. výročí narození této významné osobnosti. Zaměřila se na jeho cestu kolem světa a návštěvy legií v Itálii, Francii, Americe a v Rusku. Návštěvníci mohli shlédnout velký počet historických a dokumentárních fotografií, včetně Masarykova slavného návratu do vlasti. Druhá část výstavy byla umístěna v deseti vitrínách a obsahovala materiály, které ilustrovaly život a činnost československých legií, významně se podílejících na vzniku samostatné Československé republiky. Zajímavé exponáty přiblížily jejich činnost v letech 1915 až 1920. Vedle bohaté fotodokumentace zde byla vystavena řada předmětů: medai-le, vojenské řády, vyznamenání, odznaky, zbraně, sošky, pohlednice, dopisy a noviny. Pozornost přitahovaly také uniformy a výstroj legionářů.

Autor projektu Miloš Trnka si pro tuto výstavu vybral jednu etapu ze života profesora Masaryka, tzv. "Cestu kolem světa". Ve svém projevu zmínil, že z jeho pohledu "právě na této cestě přispěl Masaryk ke zformování čs. legií uvnitř armád zemí, bojujících proti Rakousku-Uhersku. Zde tvrdou prací, vytrvalostí a houževnatostí, ale někdy i nekompromisním postojem, několikrát i nasazením vlastního života, šel příkladem za vydobytí svobody a demokracie našich národů". Na závěr Trnka připomenul "že mnoho lidí přineslo oběti ve věznicích německého gestapa, v koncentračních táborech a na popravištích komunistické diktatury a proto si musíme neustále připomínat naši historii, činy našich předků i oběti našich hrdinů. Nesmíme proto zapomínat, že jsme národ s minulostí, s vlastní historií a vlastní řečí?" Senátor Petr Eybert hovořil o Masarykově přesvědčení nutnosti změn v rakousko- -uherské monarchii a ve svém proslovu shrnul Masarykovo úsilí: "Odešel na začátku 1. světové války do ciziny a již od roku 1915 v prohlášení Českého zahraničního komitétu požadoval, aby v poválečném uspořádání bylo Československo samostatným státem. Podporoval vznik Československé národní rady, jejímž předsedou se stal v únoru 1916. V letech 1917 a 1918 vyjednával v tehdejším Rusku o založení českých legií, především z vojáků přešlých z rakousko-uherské armády do ruského zajetí. Pittsburskou dohodou získal pro myšlenku vzniku samostatného československého státu krajany žijící v USA a 18. října 1918 ve Washingtonu vyhlásil jako předseda prozatímní československé vlády "Deklaraci nezávislosti Československa". Po návratu do vlasti byl zvolen 14. listopadu 1918 prezidentem, opakovaně pak v letech 1920, 1927 a 1934. Svojí autoritou, vlivem, rozhledem a pracovitostí měl absolutně největší podíl na budování demokracie v našem, tehdy novém státě. K prosazení jeho myšlenek jistě velmi pomohlo zejména na počátku i to, "že se mohl opřít o vojenskou sílu čs. legií, vzniklých nejen v Rusku, ale i ve Francii, Srbsku a Itálii.?

Unikátní výstava přispěla k rozšíření znalostí jak o historii našeho státu a objasnění úlohy a osobnosti T. G. Masaryka, tak k přiblížení činnosti čs. legií. Kniha návštěvníků svědčí svými nadšenými zápisy o úspěchu celé akce.

Putovní výstava probíhala od června do září v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, do 28. října v Třeboni a nyní je instalována v Chýnově u Tábora.

listopad 2005

Miroslav Král

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012