Pozitivní noviny - oáza pohody a optimismu na síti - Douška k naší spolupráci s internetovými Pozitivními novinami.

11 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Redakci Českého dialogu se zakladatelem internetových Pozitivních novin panem Pavlem Loužeckým seznámil náš společný přítel z Německa, Richard Židek, jinak také autor knížky Kolja, o níž jste mohli mnohé v ČD číst. Rozběhla se oběma médiím prospěšná spolupráce, která trvá již skoro rok. Z tu dobu jsme několikrát přetiskli zajímavé příspěvky z Pozitivních novin - naposledy humorný úryvek z knížky B. Kubešové Horor Hill. Pozitivní noviny zase zveřejňují některé naše články (nejnověji článek o hledání ztracené kamarádky z dětství Majky Šůlové, která se díky Českému dialogu našla v Norsku a její rodina v Argentině). Internetové Pozitivní noviny se během posledních měsíců staly docela známým médiem, mají velmi slušnou návštěvnost svých stránek a co navíc, čtou je jak čtenáři z Čech a Moravy, ale také mnoho čtenářů roztroušených po světě, kteří stejně jako vy, si chtějí osvěžit češtinu a hlavně - chtějí si číst dobré zprávy. To je totiž smyslem existence a mottem Pozitivních novin i jejich zakladatele: Dobrých zpráv je pomálu, zato ty špatné slyšíme a čteme v míře vrchovaté, až se nám to příčí. A určitě je velmi záslužné na ty dobré upozorňovat - ba je přímo vyhledávat a šířit, tak jak to Pozitivní noviny dělají. Ať již jsou to milé články o dobrých věcech a nápadech, doporučení na dobré služby, různé pozvánky či připomínání dávno zapomenutých lidiček, kteří kdysi něco znamenali a dnes o nich svět nechce vědět, i když třeba ještě žijí (můžete jim díky Pozitivním novinám i napsat!).

I když Český dialog se kvůli svému zaměření nemůže vyhýbat těm horším zprávám (zejména z naší politiky), neváhá a rád přináší také ty dobré. A těmi na své samostatné, partnerské stránce v rámci Pozitivních novin upozorňuje. Jejich prostřednictvím též zve na Hovory bez hranic.

Za tuto možnost redakce Pozitivním novinám děkuje a ráda je v tiráži odnedávna uvádí jako mediálního partnera našeho časopisu. Užitečné pro obě média jsou jistě i vzájemné odkazy na internetových stránkách.

Proto přejeme Pozitivním novinám do dalších let stále více čtenářů, z nichž někteří - jak věříme - mohou být i našimi budoucími čtenáři. A pánům Loužeckému a Židkovi (dopisovatel Českého dialogu a dnes již i pilný spolupracovník Pozitivních novin) stále dost energie na další pokračování tohoto výborného nápadu šíření kladné energie a myšlenek. Třeba se i vám smutný podzim, juknete-li na stránky pozitivních novin, bude zdát hned krásnější.

Za redakci Českého dialogu
Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012