Sokol - Z XXI. sletu Americké obce sokolské

11 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Americká obec sokolská pořádala ve dnech 21.–25. 6. 2005 v Chicagu XXI. slet.
Účastnil jsem se jej jako delegát ČOS a o své zážitky bych se chtěl s vámi rozdělit.

Slet začal 21. 6. odpoledne poradou organizátorů a večer zahajovacím ceremoniálem v Berwynu ve sportovní hale Morton West High School. Před vlastním zahájením poletovaly mezi plochou haly a diváckými tribunami plastové balony s logem sletu a později se všichni diváci zúčastnili soutěže o ceny: házení papírových šipek vlastní výroby do kruhů na ploše haly. Výzdoba haly navozovala cestu na slet: makety aut, autobusů a vlaků vždy se sletovými a sokolskými logy. Vztyčené prapory zúčastněných žup a jednot byly dekorovány sletovými stuhami. Následovala řada pěkných a s nadšením zacvičených pódiových vystoupení sokolských jednot. Také diváci byli spokojeni. Závěrečný "vláček", který společně vytvořili, odvezl všechny na slet.

V dalších dnech se konaly sletové soutěže zdatnosti, soutěže v pódiových skladbách, ve fitness, ve sportovní gymnastice, v pochodování, v basketbalu tři na tři, volejbalu, v golfu a v bowlingu. Závodilo se současně na několika místech od sebe dosti vzdálených. Navštívil jsem závody ve sportovní gymnastice, kde se soutěžilo v několika věkových i výkonnostních kategoriích od začátečníků až po vyspělé gymnasty. Ve školní sportovní hale měli zajímavou konstrukci zabraňující posunutí nářadí (hrazda, kruhy, bradla).

Vyhlášení vítězů žactva probíhalo průběžně s ukončením každého závodu, ostatní obdrželi medaile při pátečním večeru vítězů. Přátelská atmosféra a společná radost z úspěchů nejlepších sportovců a jejich domovských jednot vládla celým večerem ve velkém sále restaurace Carslie. Nás potěšila přítomnost několika sokolských závodníků černé barvy pleti. Po rozdělení medailí menší děti soutěžily v tanci pod snižující se laťkou, pro dospělejší byla připravena taneční zábava, byla předvedena skladba All Sokol, složená pro sletové finále.

V sobotu 25. 6. od 12 hodin byla na programu zkouška hromadných vystoupení. Někteří členové české výpravy, která před sletem podnikla turistický poznávací zájezd po Americe, ještě v Praze nacvičili pod vedením Jariny Žitné skladbu All Sokol, určenou všem věkovým kategoriím cvičenců, na ploše rozlišených barvou trička a obtížností cviků. Vystoupili v ní i cvičenci jiných skladeb. Při zkoušce jsme byli zařazeni na konec levého křídla cvičenců po jedné zkoušce, při které se pochopitelně vyskytlo ještě pár chyb. V 18 hodin bylo předvedení hromadných skladeb zahájeno slavnostním nástupem všech účastníků s vlajkami a prapory. Po úvodním ceremoniálu s hymnami a projevy jsem dekoroval prapor Americké obce sokolské stuhou ČOS. Cvičenci představili sedm hromadných skladeb od těch pro nejmenší přes žáky a žákyně, dorostence a dorostenky, muže a ženy až po seniory. Součástí vystoupení byla i skladba s lidovými tanci z Čech, Moravy a Slovenska. V přestávkách se konal závod siláků v přetahování lanem a běžecká štafeta. Výše zmíněná skladba All Sokol dopadla dobře a vhodně zakončila celé vstoupení. Po závěrečném ceremoniálu zůstali cvičenci poslední skladby na ploše, loučili se navzájem i s diváky a vytvořili tak spontánní a srdečná závěr sletu.

Sokolové ze zámoří chtějí přijet na XIV. slet do Prahy ve velkých skupinách, jen Chlapáků II prý přijede dvaasedmdesát. Děkujeme, Chicago, a těšíme se na sletové setkání v Praze!

Miroslav Vrána, náčelník ČOS v časopise SOKOL 8–9/05

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012