Galerie hlavního města Prahy - Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské

11 2005 Kultura česky
obálka čísla

Se představuje kresbách, které nebyly nikdy předtím zveřejněny. Originální vizi autora v jeho konkrétních návrzích k noční slavnosti na Vltavě (ze 3. července 1926) u příležitosti VIII. Všesokolského sletu. Mucha zde spojil tradici živých obrazů s hlavními tématy svého životního díla – Slovanské epopeje.

Večerní představení na řece (pro 2000 lidí na 41 lodích), efektně i barevně nasvícené a s hudebním doprovodem, bylo myšleno jako "dramatický cyklus rozměrných fresek historicko-symbolických, jež rozvíjejí myšlenku slovanského bratrství celými dějinami, polomytickou dobou počínajíc až do dnešních dnů". Velkolepá podívaná začínala večer v devět hodin a odehrávala se v prostoru od Železničního mostu k severnímu cípu ostrova Střeleckého. Autory liberta byli Alfons Mucha a Karel Hlava, výpravu provedl J. M.Gottlieb z Národního divadla (dle Muchových a Šalounových návrhů). Původní představa byla, že hra se bude opakovat čtyři hlavní večery a v dalších letech jako všenárodní pražská slavnost, "která by byla při hromadných zájezdech venkovanů do Prahy důstojnou náhradou přežitých a povrchních slavností svatojánských", se neuskutečnila. Velká bouře a s ní velká voda vzaly již při prvním večeru většinu dekorací a proto byla další produkce zakázána. Svědectvím projektu zůstaly tak Muchovy perokresby s akvarelem či kvašem, zachycující alegorické vory a koráby fantaskních tvarů s planoucími ohni na temném pozadí.

Expozici doplňuje publikace s reprodukcemi všech kreseb, dobovými fotografiemi a odbornou studií k tématu.

(Dům U Zlatého Prstenu do 26. 2. 2006)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012