Pomník Karla Hašlera

11 2005 Kultura česky
obálka čísla

V Úžicích dne 28. 10. 1005

Milí přátelé,

V těchto dnech si připomínáme výročí založení samostatného Československa. Je to výročí, které se úzce pojí i s osobností Karla Hašlera, který se zasloužil o samostatný stát neméně než někteří jiní, jimž je to obecně přisuzováno. A činil tak na základě svého vlasteneckého přesvědčení a ne z důvodů politické kariéry. Nabízí se tedy myšlenka, že Karel Hašler by mohl být rovněž navržen na udělení vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát.

Tuto úvahu však uvádím spíše naokraj a jako možnost další činnosti našeho sdružení. Jeho hlavním cílem je zbudovat Karlu Hašlerovi pomník a to je také důvod, proč se na Vás v těchto dnech obracím. Chtě bych Vás v tomto listu stručně informovat o dalším postupu našeho projektu.

Předně mi dovolte, abych se omluvil za delší odmlku. Průběh letošního roku nebyl na události v projektu příliš bohatý. Důvodů je celá řada a nechtěl bych je zde vyjmenovávat jako obhajobu pomalého postupu projektu, jehož jsem si vědom. Nepodařilo se úplně vše, co jsme si pro letošek předsevzali a díl odpovědnosti za to padá na nás na všechny, výbor a předsedu nevyjímaje. Až na čestné výjimky (dotyční kolegové ví, koho se to týká, a těm srdečně děkuji) jsou zde, jak se často používá, určité rezervy.

Chtěl bych však zdůraznit, že ke znatelnému posunu v postupu projektu přece jen došlo. Provedli jsme vyúčtování veřejné sbírky. Z čistého výtěžku, který je třeba do konce roku vyúčtovat krajskému úřadu máme v úmyslu zakoupit materiál na zhotovení pomníku. Chtěl bych Vás vyzvat ke spolupráci na získání případného dodavatele. Hlavním posunem je získání místa pro umístění pomníku. Po jednáních se Správou Pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky jsme se, bohužel, dočkali zamítavého stanoviska v preferované lokalitě nad Starými zámeckými schody. Obrátili jsem se tedy na Magistrát hlavního města Prahy, který je vlastníkem dalších dvou preferovaných lokalit. Podali jsme žádost na odbor kultury a památek, kterému tato kompetence náleží, a mohu Vám sdělit, že v lokalitě vrcholu ulice Helichova na úpatí Petřína bude s největší pravděpodobností umístění schváleno. Písemné vyjádření teprve očekáváme v průběhu listopadu, ale z ústních jednání tento závěr jasně vyplývá. Budeme tedy moci konečně vypsat soutěž na podobu pomníku tak, aby návrh byl situován do cílového prostředí.

V průběhu prosince svoláme členskou schůzi, na které se dozvíte další podrobnosti a události, týkající se našeho projektu. Závěrem Vás chci vyzvat, abyste neklesali ve víře v úspěch našeho projektu a abyste nabídli pomocnou ruku zejména v uvedených oblastech a v získávání prostředků na realizaci pomníku. Těším se s Vámi nashledanou.

S přátelským pozdravem
Ivo Zelenka
předseda občanského
sdružení Písničkář
e-mail: pisnickar@t-email.cz
www.pisnickar.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012