Nové skladby v pěti generacích

11 2005 Kultura česky
obálka čísla

"Česká filharmonie představuje živoucí srdce národa, jež vypovídá o skrytých intimitách jeho nitra." Tato slova pronesl mimochodem dirigent Václav Talich, když jsme jednoho letního podvečera roku 1945 vzpomínali na jeho zahradě v Berouně na zakladatelské epizody a jeho působnost v České filharmonii, od níž byl tehdy umělec dočasně násilně odtržen v okamžicích, kdy od něho svobodná vlast očekávala zásadní organizační a tvůrčí činy. Talich byl totiž v té době pro nespravedlivé nařčení dočasně odloučen od své umělecké práce. Pro nedoložené osočení z kolaborace za protektorátu byl dokonce určitý čas v pankrácké věznici internován. Ocitl se tam v trojici s Vlastou Burianem a fotoreportérem Erichem Tylínkem. Když Talich unikl ze spárů svým zaujatým žalobcům a byl po právu očištěn, vrátil se ke svému dirigentskému poslání. S plnou intenzitou se věnoval objevování nových skladatelů a vyhledávání aktuálních děl. Dík Talichovu úsilí došlo tehdy v krátké době ke sblížení s orchestrem České filharmonie, s nímž zakrátko sklízel úspěchy světové úrovně.

Jedním z vůdčích dramaturgických zásahů Talichovy éry byla jeho snaha pomáhat začínajícím autorům a novým hudebním skladbám. Tento požadavek se nyní promítá také u současného šéfa České filharmonie Zdeňka Mácala, který věnuje mimořádnou pozornost soudobé tvorbě. Zajímaví domácí i zahraniční autoři tu mají vedle našich hudebních klasiků tradiční postavení. První státní orchestr tím plní významné aktuální poslání. Vždyť už 4. ledna 1896, na historickém koncertu České filharmonie, který řídil Antonín Dvořák, zazněla tehdejší současnost v nových skladbách.

"Má-li si dobýt orchestr osobité mezinárodní postavení, musí přinášet daleko širší a bohatší repertoár než před sto léty. Jeho studium musí obsáhnout podstatně větší kvantum hudby" – říká generální ředitel České filharmonie Václav Riedlbauch. Proto orchestr ČF zadal k svému 110. jubileu tvůrčí objednávky skladatelům pěti generací. Jsou to: Otmar Mácha, Evžen Zámečník, Ivan Kurz, Hanuš Bartoň a Slavomír Hořinka. Díla těchto autorů zařadí ČF do aktuální sezony. "Svět je zvědavý na českou hudbu v české interpretaci. Proto zaznějí nové skladby vedle mezinárodního repertoáru také na devíti zahraničních zájezdech v Evropě a zámoří, většinou v nastudování Zdeňka Mácala, který původní tvorbu považuje za podstatný rys, který nás odlišuje od významných zahraničních orchestrů.

Pět skladeb soudobých hudebních umělců představuje období od roku 1922 do 1980 narození. Je to výběr cílevědomý a iniciativní v tom, že prezentuje různé žánry. Skladba Otmara Máchy Symphonia Bohemorum charakterizuje umělce, který vyrůstal pod vlivem moravské a slezské lidové hudby, kterou ve svých oratorních a scénických pracích tlumočí účinnou výrazovou formou se zacíleným technickým rozpracováním. Předpoklady k těmto vlastnostem získal Mácha jako dlouholetý rozhlasový pracovník a filmový skladatel. Jeho Symphonia Bohemorum představuje myšlenkový obraz, který spojuje harmonickou podstatu s vyspělou orchestrální technikou.

Brněnský houslista a skladatel Evžen Zámečník je umělcem zdomácnělým v řadě vážných hudebních žánrů, které se prolínají se skladbami populárního směru. Zámečník zabrousí občas do sféry komorní, dechové a jevištní, pohraje si s groteskou. Inspiroval se také tklivou vzpomínkou na Janáčka. Zadání, jež získal Zámečník od České filharmonie, ho přivedlo ke kompozici skladby Concerto grosso, jež zahájí sérii novinek 4. února v Domě umělců.

Z dílny pražského docenta HAMU Ivana Kurze má zaznít 4. května 2006 symfonická skladba Zahrada života. Známý skladatel, pedagog a hudební teoretik má ukázat na novém symfonickém díle přednosti nového symfonického nadání, jehož charakter vyplývá z hlubokého duchovního zaujetí a přírodního okouzlení.

Instrumentální tvorba Hanuše Bartoně směřuje především k nástrojovým skladbám, ve kterých autor propaguje několik prvků stylového, žánrového a historického původu. Pro Českou filharmonii píše skladbu Po západu slunce, kde chce zhodnotit poznatky ze svého odborného studia. Nejmladší představitel Slavomír Hrdinka zaměřuje v ohlášené skladbě Žalm svůj zájem do duchovní hudební sféry. Premiérové defilé slibuje být událostí příští sezony.

PhDr. Jiří Vitula

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012