Víte, že nulté číslo časopisu Český dialog spatřilo světlo světa 13. prosince 1990?

10 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Odvážné rozhodnutí zakladatelky a šéfredaktorky Evy Střížovské, přivést na svět tento časopis, se odehrálo právě před 15 lety. Přes mnohdy nepředstavitelná úskalí, neustálý boj s časem a financemi, ale i s nepřízní osudu se daří ve vydávání pokračovat. Je to díky všem jeho předplatitelům, příznivcům, kteří nad ním drží ochrannou ruku, občasným dárcům či sponzorům a inzerentům, ale zejména díky nezdolné energii a vytrvalé, nikdy nekončící práci redakce pod vedením šéfredaktorky. Český dialog byl za svoji činnost v oblasti rozvíjení vztahů s Čechy, žijícími mimo svoji vlast, v r. 2003 vyznamenán Medailí cti a vděčnosti udělovanou Společností J. Masaryka.

Tyto skutečnosti i nutnost neustálé propagace časopisu i Mčk nás vedly k nápadu, uspořádat během letošního podzimu řadu akcí, spojených s výročím. (Výstava v Jindřišské věži, předvánoční setkání, propagační kampaň ve spřátelených médiích…) Slibujeme si od nich, že oživí a rozšíří zájem o časopis a klub jak u stálých čtenářů a členů klubu, tak i u dalších zájemců. Zároveň nám dá příležitost k rekapitulaci dosavadní činnosti.

Uvítáme další tipy na aktivity MČK a zejména na případné sponzory Finančně nejsou pokryty zejména internetové stránky MČK, které bychom již delší dobu rádi zprovoznili, máme připraven jejich základ, ale není možné je spustit. Provizorní stav, kdy o činnosti klubu stručně informujeme na stránkách Českého dialogu, není ideální. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JSOU DOBROVOLNÉ. Lze je zaplatit jak v redakci Českého dialogu společně s předplatným časopisu, tak i na všech klubových akcích (nejbližších Hovorech bez hranic) a samozřejmě složenkou. Prosíme, podpořte aktivity klubu jakoukoli částkou, peníze jsou třeba jak na poštovné tak na úhrady spojené s vystoupeními některých umělců, s nájmy apod.. Bez prostředků je činnost klubu značně omezená.

PROSÍME - PROPAGUJTE INTERNETOVÉ STRÁNKY www.cesky-dialog.net Upozornění na stránky lze např. připojit ke svému podpisu v e-mailové poště (automatické nastavení podpisu).

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012