MČK - Události v klubu

10 2005 MČK česky
obálka čísla

Říjnové akce byly dvě. Jednu z nich těm z vás, kdo jste nemohli být u toho, přibližujeme alespoň prostřednictvím barevné přílohy s fotografiemi z vernisáže. Ano, dne 17. 9. vypukla a 20. 9. pak byla oficiálně zahájena naše výstava k výročí 15 let trvání časopisu.

Výstavu jsme připravili společně s Libri prohibiti, tedy knihovnou samizdatové literatury, která v Praze existuje již po stejnou dobu a zpřístupňuje veřejnosti kdysi zakázané knihy.

Domníváme se, že spojení našich dvou institucí při této výstavě bylo šťastným krokem, protože se ukázalo, jak mnoho společných přátel a čtenářů máme. Shrnout by se to dalo obrazně možná slovy, že ti, kdo dříve – tedy před rokem 1989 - četli "Libri prohibiti", čtou dnes Český dialog. Samozřejmě ne všichni, ale doufáme, že i díky této výstavě se o nás dozvědělo zase o něco více Pražanů, ale také domácích a zahraničních návštěvníků Jindřišské věže v Praze. Vernisáž byla navštívena tolika zajímavými a milými hosty, že jsme z toho měli skutečně velikou radost. Lidé, kteří se ani do místnosti nevešli, se tlačili i na schodišti, nálada byla výborná, o čemž svědčí i zveřejněné fotografie.

Hovory bez hranic v říjnu a listopadu

Dne 3. října byl hostem Hovorů nezávislý publicista a angažovaný občan Jan Šinágl. Jeho články k různým kauzám, postřehy a úvahy o stavu dnešní společnosti v České republice znáte možná nejen z našeho časopisu. Nejvíce známým se stal, když byl po 1. máji letošního roku mnohokrát odvysílán záznam z komunistického shromáždění na Letné, při němž byl J. Š. kvůli pouhému hlasitému projevování svých názorů na komunisty hrubým způsobem zadržen a odvlečen. Stalo se tak na přímou žádost předsedy komunistů Grebeníčka, na jehož slova "Odveďte toho primitiva!" okamžitě zasáhla policie a Jana Šinágla přes protesty mnoha přihlížejících doslova odvlekla. Jan Šinágl nejen že není žádný primitiv, ale není ani bázlivý občan, a už vůbec nehodlá přihlížet nedodržování práva a nadále se velmi aktivně zasazuje o odkrývání mnoha nekalých postupů ve státní správě i samosprávě, je organizátorem řady protestních akcí, petic. Především jemu společnost může vděčit za to, že kauza kpt. Hučína nebyla před veřejností zcela ututlána a dostalo se jí patřičného místa v médiích a původně neveřejný proces byl zpřístupněn veřejnosti. O tom všem byla beseda, na níž ti, kdo Jana Šinágla chtěli poznat osobně, měli možnost přesvědčit se, že za jeho aktivitami nestojí ani CIA, KGB ani nikdo jiný. Stojí za ním "pouze" čím dál více občanů, kteří mají shodné mínění na dění v rodné zemi, o jejíž budoucnost se kvůli vzrůstající moci komunistů opět obávají.

Přijďte 7. listopadu!

Nebojte se, nebudeme slavit VŘSR. Hostem dalších Hovorů bez hranic zato bude další výjimečná osobnost, pan Alexandr Tomský, dříve exilový publicista a nakladatel (Velká Británie), dnes úspěšný vydavatel. Pan Tomský držel po celou dobu, kdy stál v čele jednoho z našich největších nakladatelství Academia, ochrannou ruku nad redakcí Českého dialogu. Dnes uvádí v život nové vydavatelství pod záštitou Národního divadla.

Nejen o knihách, ale hlavně o pestrém životě plném všelikých zkušeností z řady evropských zemí, bude tato beseda. Pan Tomský jako Evropan (jinak jej lze totiž kvůli složitému rodinnému původu těžko definovat), je dobře znám i posluchačům Českého rozhlasu z pravidelných ranních pořadů "Jak to vidí Alexandr Tomský". Přijďte si jej tedy poslechnout naživo do Městské knihovny 7. 11. od 17 hodin!

Návštěva ateliéru Jana Brabence

23. listopadu se mohou ti, co budou v Praze, těšit na návštěvu zajímavého a krásného místa. Ateliér známého výtvarníka, ale dnes již také spisovatele, má bezesporu genius loci nejen díky poloze ve starém domě na Uhelném trhu v samém srdci Starého Města, ale zejména díky svému majiteli. Jan Brabenec je proslulý zejména svými nádhernými obrazy z neobvyklého materiálu – z kůže. A nejen obrazy, ale i mnoha užitnými a okrasnými předměty. Kromě toho nedávno vydal zajímavou knížku Cesta na východ, z níž nám přečte ukázku.

Všichni, kdo mají zájem o návštěvu jeho ateliéru, přihlaste se prosím v redakci Českého dialogu.

Vánoční setkání s oslavou 15 let Českého dialogu

Toto stěžejní setkání budiž prozatím překvapením. Přepokládané datum je pátek 9. 12., které si v případě vašeho pobytu v Praze rezervujte. Těšíme se na vás. Jednáme s několika možnými hostiteli akce, o definitivním místě a hodině budete včas informováni.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012