PROHLÁŠENÍ RODINY JANA ANTONÍNA BATI - K aktivitě Tomáše J. Bati ve věci rehabilitace Jana A. Bati

10 2005 Ostatní česky
obálka čísla

My, jediné dosud žijící dcery dr. h. c. Jana Antonína Bati dole podepsané, upozorňujeme veřejnost a úřady České republiky, že pan Tomáš Jan Baťa nedrží žádné zplnomocnění ani autorizaci od žádné z nás pro jakoukoliv činnost u úřadů civilních nebo spravedlnostních na českém území, za jakýmkoliv účelem jím vysloveným, i když se jeví být ve prospěch nebo dobro našeho otce.

Upozorňujeme, že během uplynulých šedesáti let pan Tomáš a různé jiné osoby s ním spojené nebo spolčené se chovali právě naopak, čili použili všechny možné způsoby neprávně vydobyté a následně jim dané k dispozici a celou svou zlovolnou tvořivost, ekonomickou a finanční moc, nepoctivým způsobem získanou, aby napadli poctivé jméno, čest, dějiny a výsledky práce a práva dr. Jana Antonína Bati. Ještě navíc ho dohnali až k smrti užívajíce potupy, procesy, pronásledování, difamaci a jiné skutky, které mu podlomily zdraví a přivedly ho ku předčasné a nespravedlivé smrti.

Všechny údaje a informace vypsané v knize dr. Miroslava Ivanova "Sága o životě a smrti Jana Antonína bati a jeho bratra Tomáše" a další vysvětlení, vydaná v knize "Dovětek" a také filmový dokument "Vznik a pád království ševců" odvysílaný na České televizi jasně ukazují skrze doklady tam uvedené a v našem držení, že celé obludné pronásledování, kterému byl Jan Baťa podroben, bylo z iniciativy, se souhlasem a aktivní účastí pana Tomáše Jana Bati. Bude-li mít někdo zájem prohlédnout si website Baťovy světové organizace na internetu, přesvědčí se, že jméno Jana Bati bylo bezohledně smazáno z jejích dějin.

Došly jsme tedy k názoru, že jediný motiv, když se vyjadřuje nebo pokouší se o nějakou činnost, která vypadá, že je ve prospěch Jana Bati nebo pro jeho rehabilitaci, je pouze osobní marketing, aby získal nějaké výhody, což bylo jeho neustálé chování během posledních šedesáti let.

Má-li případně pan Tomáš Jan Baťa na sklonku svého života nějaké problémy se svým svědomím následkem postojů, které zaujal, aby dosáhl své neospravedlnitelné cíle a pro nedomyslitelné následky, které způsobil Janu Baťovi, jeho památce a jeho potomkům, vše co mu můžeme navrhnout a vše co bychom snad mohli přijmout je aby nás vyhledal, odvolal všechny své nehorázné činy a veřejně se omluvil za následky, které rodině způsobil. Potom a teprve potom bychom mohli myslet na nějakou účast na rehabilitaci čestného a poctivého jména Jana Antonína Bati, našeho oplakávaného otce.

Edita Batová de Oliveira
Jena Batova Mitrovic
11. září 2005, Brazílie

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012