Patří sv. Václav od J. J. Bendla před Jindřišskou věž?

10 2005 Dějiny česky
obálka čísla

Nedávný svátek sv. Václava opět upoutal pozornost Pražanů k soše národního světce. Rekonstrukce Myslbekova sousoší na Václavském náměstí pokračuje, avšak nedaleko odtud, v Jindřišské ulici, se objevila maketa původní sochy od J. J. Bendla. Dočasně umístěnou maketu sv. Václava jste mohli vidět na špičce tzv. klidové zóny před Jindřišskou věží. V tomto místě končí vydlážděný prostor, který by bylo možné, jak se ukazuje, doplnit vhodně nějakou plastikou. Socha, ať už jakákoli, by tak mohla obohatit místo, které se po nedávné rekonstrukci věže a jejím využívání pro nejrůznější kulturní akce, stává další z kulturních křižovatek v Praze. S impozantní věží a kostelem v pozadí by tak socha mohla dotvořit architektonicky hodnotné prostranství. Umístěním Bendlova sv. Václava nedaleko Václavského náměstí by také vznikla možnost zajímavého srovnání s pozdější sochou Myslbekovou. Proč ale právě Bendlův sv. Václav?

Všem, kteří se zajímají o historickou podobu Jindřišské věže a jejího nejbližšího okolí, připravil svérázný otazník známý a uznávaný grafik a vedutista Vincenc Morstadt (1802-1875), proslulý svou dokumentární svědomitostí. Roku 1816 již jako čtrnáctiletý nakreslil malebné zákoutí farního kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Na tomto akvarelu, uloženém v Národní galerii, nestojí před skupinou známých staveb žádná socha. Avšak na prvním leptu, který zhotovil podle Morstadtovy předlohy rytec Jiří Döbler (1788-1845), již stojí vpravo od zvonice u tehdejší hřbitovní zdi jezdecká socha sv. Václava. Je totožná s onou, kterou pro Koňský trh (Václavské náměstí) vytvořil významný barokní řezbář a sochař Jan Jiří Bendl. Později byla jezdecká socha sv. Václava z desky vyretušována.

Jak uspokojivě vysvětlit, že tentýž obrázek existuje ve třech obměnách? Nelze se ubránit hypotéze, že před úpravou Koňského trhu (Václavského náměstí), která probíhala od roku 1826, socha sv. Václava byla přemístěna před Jindřišskou věž a ke kostelu, kde ji kreslíř skutečně viděl. Když pak začal pražský Magistrát připravovat napřímení Jindřišské ulice přes areál zrušeného hřbitova, jež se uskutečnilo roku 1827, stála socha nové úpravě v cestě a byla vrácena zpět na Václavské náměstí.

Po tomto zjištění se naskýtá otázka: Má se vrátit socha sv. Václava před Jindřišskou věž? Mohla by jí být buď kopie, stojící dnes v poněkud odlehlé a zasunuté poloze na Vyšehradě, nebo kopie nová, tentokrát nikoliv na podstavci, nýbrž na kašně, jak tomu bylo při vzniku sochy roku 1680. Nově vzniklá úprava klidové "minizóny" před Jindřišskou věží, realizovaná v roce 2003, poskytuje k tomu ideální příležitost. Studie k novému umístění sochy před Jindřišskou věží, kterou zpracoval přední současný sochař, profesor Kurt Gebauer, vyznívá pro tento záměr velmi příznivě.

Má se vrátit socha sv. Václava od sochaře Jana Jindřicha Bendla před Jindřišskou věž, kde v roce 1825 stávala? Tak zněla otázka, kterou si kolemjdoucí mohli přečíst na podstavci makety. A hned také mohli hlasovat vhozením různobarevných lístků do hlasovací schránky. Anketu i umístění makety sochy připravila společnost Jindřišská věž. A protože i redakci Českého dialogu připadá tato otázka velmi zajímavá, rozhodli jsme se ji položit i vám, čtenářům. Napište nám svůj názor. Vaše odpovědi pak předáme organizátorům ankety a společně vás budeme informovat o jejím výsledku.

Podle materiálů společnosti Jindřišská
věž zpracovala Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012