MUSAION - Národopisné muzeum Letohrádek Kinských

10 2005 Kultura česky
obálka čísla

Po dlouhé řadě odmlčení, trvající téměř dvacet let, v září 2005 byl slavnostně otevřen nový muzejní areál Musaion, nový expoziční celek českého národopisu v Letohrádku Kinských. Název Musaion pochází z řeckého "chrám múz". Novým otevřením této tradiční české instituce se završuje dlouhodobý proces obnovy, kterou chápeme ve dvou polohách. Je to samotná obnova památkově chráněného objektu, pro svou čistou architektonickou podobu letního sídla doby klasicismu, kterou zakoupilo město Praha od šlechtické rodiny Kinských a z hlediska muzejní práce obnova tradiční muzejní instituce, věnované českému národopisu v jeho prostorách.

Národopisná expozice věnovaná české lidové kultuře vypovídá především o vztazích člověka a jeho prostředí, připomene hodnoty všedních dnů i svátků se začleněním množství exponátů z oblasti tradičního odívání, bydlení a hospodářství. Zvláštní díl expozice se věnuje lidovému umění a dokladům duchovní kultury se zaměřením na lidové zvyky v průběhu roku i lidského života.

Stálá expozice v 1. patře je věnována ve výběrové řadě hlavním a zároveň jedinečným bodům lidové kultury a umění. Shlédneme zde tradiční masopustní masky, doklady velikonočních obchůzek v barvitém celku ozdobených ratolestí, velikonočních kraslic, stejně jako vážné hodnoty lidového umění s motivy velikonočního evangelia. Výrazným dílem expozice je sál věnovaný Vánocům s rozměrným betlémem. Mezi rodinnými zvyky vévodí svatba, instalovaná ve velkém dioramatu s ozdobeným svatebním vozem a svatebčany v obřadních krojích. Středovým prostorem je sál, věnovaný lidovému umění, kde v souznění s klasicistní architekturou jsou představovány unikátní sbírkové fondy z oboru dřevořezby, sklomalby, kaligrafie a výšivky.

Sférou pohledového vjemu je barevnost výstavy, která v různém pojetí dokresluje atmosféru jednotlivých pasáží scénáře – temná zeleň lesa vedle jásavé žluti pole v čase žatvy, indigově modrá a terakota jako symbol řemeslných projevů, kontrast bílé a šedé v narození a smrti člověka. Unikátní je rovněž osvětlení výstavy, speciální vitriny a další technické novinky, které expozice přináší do světa muzejní prezentace.

Prohlídkou expozice však návštěva Musaionu nekončí, ale začíná. V přízemí Letohrádku čekají na návštěvníky živé provozy řemeslné a rukodělné práce, v hale muzea se budou pravidelně pořádat různé folklorní akce, ve výstavním sále se budou střídat výstavy a další doprovodné akce, doplňující obraz expozice o soudobé projevy a nové trendy oboru etnologie.

Pro navázání kontaktu s návštěvníkem je zde připraven vedle zmíněných živých provozů i speciální besední sál pro diskuse nad danými tématy, pro besedy se školami, výtvarníky, folkloristy a dalšími zájemci o národopisnou kulturu. Ke zpříjemnění pobytu nechybí ani kavárna s možností posezení v sousedství nově rekonstruovaného parku, prodejna suvenýrů. Chystá se zde i služba specializované cestovní kanceláře, která návštěvníky doprovodí na zajímavá místa, kam expozice nedosáhne.

-helka-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012