JAK SE PRAHA BAVILA

10 2005 Kultura česky
obálka čísla

Expozice pod tímto názvem mapuje společenský život v hlavním městě od konce 18. století do počátku 20. století. Zachycuje vycházky a výlety Pražanů, život v restauracích, hospodách, kavárnách (především Bohemia, Victoria či Arco). Dotýká se kulturních událostí divadla, hudby a vznikajícího českého filmu, prostředí pražských poutí a trhů. Proniká mezi kejklíře i potulné akrobaty, do cirkusů a zvěřinců. Nechybí technické novinky a vynálezy, humoristické časopisy, barevné plakáty a upoutávky na akce. Vše doplňují například dobové pánské vycházkové hole, dámské slunečníky, vějíře, divadelní kukátka i tenisové rakety či sportovní trofeje.

Praha té doby se proměnila z města provinčního v moderní velkoměsto, v kulturní a politické centrum. Došlo tak ke změnám společenského postavení měšťanů i ostatních obyvatel, a to změnilo způsob jejich života, přispělo ke změnám ve využívání jejich volného času.

K velmi oblíbeným patřily u Pražanů výlety do parků, sadů a zahrad, na vltavské ostrovy, městské hradby i za ně do Královské obory. Stejně tak měli rádi návštěvy divadel a koncertů, masopustních plesů, tanečních zábav a známých poutí. K zábavě mužů patřilo "pobytí v hostinci - s karbanem", v restauraci, kavárně nebo vinárně, v šantánu či kabaretu. V rozmachu divadla vznikaly dřevěné scény (hrály se - dle klimatických podmínek - operety, veselohry, frašky), později byla stavěna kamenná divadlo (Nosticovo, Národní a další). K důležitým společenským událostem patřily mnohé církevní, spolkové nebo řemeslnické slavnosti a vojenské přehlídky (zejména Slavnosti ke korunovaci rakouských císařů za českého krále). Atrakcí bylo předvádění technických novinek (vypouštění a lety balónů, jízda parního vozu či lodě, příjezd prvního vlaku s parní lokomotivou), vynálezů (fonografu, gramofonu a kinematografu - zvláště na Zemské jubilejní výstavě r.1891). Obohacení přinesl vznik a rozvoj organizované výchovy a sportu (Sokol Pražský, sportovní kluby – veslařské, bruslařské a cyklistické), sportovní aktivity (lyžování, plavání, dostihy, míčové hry, fotbal – nejstarší kluby ČKV Smíchov, Slavia nebo Sparta), lední hokej a lehká atletika.

Spektrum zábavy a společenského života Prahy prezentuje bohatý obrazový materiál i spolkové kroje a trofeje, prapory, nejstarší brusle a velocipédy, stolní hry, hudební nástroje, strojky i automaty, zbytky nejstarších kolotočů a střelnic, loutky a mnohé další předměty.

Výstavu (Muzeum hlavního města Prahy – do 28. 2. 2006) provázejí ukázky dobové hudby a k oživení přispívají Nejstarší ukázky hraných a dokumentárních filmů, přibližující atmosféru tehdejší Prahy.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012