ČsÚZ - V Olomouci se diskutovalo o krajanech

10 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Poděkování a připomínky na adresu české vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu zněly 29. září na Univerzitě Palackého v Olomouci na zasedání Komise pro dějiny Čechů v zahraničí. To se konalo na pozvání děkana Filozofické fakulty UP prof. Ivo Bartečka, CSc. zejména díky iniciativě Československého ústavu zahraničního. Aktivně podpořil tuto akci ředitel Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ing. PhDr. Zdeněk Lyčka.

Komise v současnosti rozšiřuje svoji činnost tak, jak odpovídá jejímu významu. Odborníci se pokoušejí o další rozvinutí její činnosti. Diskuse, která se rozvinula mezi představiteli krajanských spolků, senátory Jitkou Seitlovou a Josefem Jařabem a dalšími účastníky, byla součástí projektu Adult Education Festival (AEDUCA) 2005. Jeho cílem je přinést nové směry a myšlenky do systému celoživotního vzdělávání.

Zejména vystoupení Lenky Janotové, předsedkyně Svazu Čechů a ředitelky české školy v Chorvatsku a ing. Karla Hanzla, starosty Školského spolku Komenský ve Vídni, kteří se celodenního semináře v Olomouci zúčastnili na pozvání ČSÚZ, dokumentovalo složitost kulturního rozvoje českých menšin v zahraničí.

"Udržet kulturní činnost a národní školství je doslova umění," sdělila paní Janotová. Proto ocenila zejména materiální pomoc ze strany chorvatského ministerstva, ČSÚZ a českého ministerstva školství, díky nimž získala škola technické vybavení.

Češi jako jedna ze šesti národnostních menšin v Rakousku usilují o zvýšené uplatnění v rakouské společnosti, o čemž informovaně hovořil pan Ing. Hanzl. "Školství jako jádro každé menšiny se daří z velké části financovat po usilovné práci krajanů samo," připomněl. "Pomáhá nám, že nás navštěvují politici přijíždějící do Rakouska. Tím se měří kvalita menšiny," konstatoval starosta Školského spolku Komenský. "Hrdost na jazyk, instituci, to je naše reklama," dodal s tím, že je velmi důležité pochopit situaci v menšinách a také to, že rozdíly mezi krajany v zahraničí jsou výrazné.

Senátor Josef Jařab se ve svém příspěvku zamýšlel nad prací Senátu a Poslanecké sněmovny ve prospěch krajanů. Navrhoval propojit činnost Českých center, kateder bohemistiky a politiků.

Senátorka Jitka Seitlová vyslovila názor, že Česká republika nevěnuje krajanům v zahraničí dostatečnou pozornost. Každoroční požadavek krajanů na finanční prostředky nebývá většinou uspokojen. Hovořila o nutnosti zachovat krajanské archivy a jejich fondy dle jejího názoru by měly být spravovány v České republice.

Další informaci poskytl ing. PhDr. Zdeněk Lyčka. Odbor kulturních a krajanských vztahů MZV už projednává projekt na podporu kulturní činnosti krajanských spolků, krajanských budov a výuky češtiny. V jeho rámci by mělo být mimo jiné z České republiky ke krajanům vysláno na státní náklady ročně dvanáct učitelů.

Na zářijové sympozium naváže listopadové setkání odborných pracovníků s širokou veřejností. Bude se především věnovat celoživotnímu vzdělávání, které zde bude představeno formou odborné konference a veletrhu. Zástupci vzdělávacích institucí budou prezentovat možnosti a výhody, které tento typ studia přináší lidem.

(hebr)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012