ZORA ŠEMBEROVÁ - Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

9 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Umělkyně, která neúnavně šíří a předává krásu české hudby, tance a umění dalším generacím v Austrálii.

Narodila se 13. března 1913. Studovala tanec v Paříži, Vídni a Drážďanech. Byla členkou Zemského divadla v Brně a Národního divadla v Praze. Vyučovala na konzervatoři v Brně a Praze. V roce 1995 byla jmenována čestnou členkou Baletu Národního divadla v Praze. Patří k nejvýznamnějším českým tanečnicím. V roce 1998 obdržela Cenu Thalie za celoživotní mistrovství v oboru tanečního umění.

Od roku 1968 působila na pozvání Flinders University v Adelaide jako pedagožka na dramatickém oddělení, kde vyučovala pohybový výraz a pantomimu. V roce 1975 zakládá Australian Mime Theatre. Od roku 1978, kdy jí končí angažmá na univerzitě, vyučuje soukromě. V roce 1979 obdržela čestný doktorát Flinders University. I ve svém pokročilém věku neúnavně pracuje, píše odborné knihy a aktivně přispívá k uměleckému dění v australské i české komunitě.

Zora Šemberová je jednou z osobností, které založily Českou obchodní komoru v Adelaide, aktivně se zúčastňuje jejího zasedání a svým elánem přispívá k rozvoji česko-australských obchodních vztahů. Zcela zásadní je její mimořádně aktivní, 36 let trvající obětavá práce pro českou komunitu v jižní Austrálii. V Československém klubu v Adelaide se podstatnou měrou podílí na výchově mladé umělecké generace Čecho-Australanů při jejich tanečních a pěveckých vystoupeních.

- z materiálů MZV Čr-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012