Krása obrázků Jiřího Boudy osvěžuje mysl

6 2005 Kultura česky
obálka čísla

Akademický malíř Jiří Bouda se narodil 5. května 1934 v rodině významného českého umělce Cyrila Boudy. Jak z otcovy, tak i z matčiny strany se v rodině „dělalo“ umění. Mladší bratr maminky, grafik Pavel Šimon, se Jiřímu stal prvním učitelem a poskytoval mu cenné rady pro pozdější výtvarné profese. Ten se rozhodl pro studium na Státní grafické škole, kde působili profesoři Petr Dillinger a Karel Müller, vynikající grafici a ilustrátoři, kteří ovlivnili studentovo výtvarné zaměření. Škola mu poskytla základy ke grafickému umění a řemeslnou všestrannost. Po skončení studia absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Karla Svolinského. Jeho závěrečnou prací byl kalendář s pražskými motivy. Neustále však v něm převládal zájem o dopravu. Železnice. V nich také nastoupil jako zaměstnanec, aby blíže poznával prostředí. Jeho pracovitost a důslednost ho provází dodnes. Pro železniční vojsko vytvořil řadu grafických listů. Působil v Armádním výtvarném studiu, v němž poznal kolegyni Janu Kalinovou, se kterou se oženil. Společně restaurovali rozlehlý Langweilův model Prahy v Městském muzeu. Pracovali na něm šest let, než se jim podařilo rekonstruovat podobu zničených částí modelu. Městské veduty jsou mu stálým námětem dodnes. Stal se neúnavným poutníkem Prahou.

Jiří Bouda nebyl malířem monumentálních děl, ale spíš si oblíbil menší formáty, drobnou grafiku. Na jeho nevelkém pracovním stole doma vznikly tisíce grafických lístků, zejména Exlibris. Jeho barevné litografie zachycují nejen motivy Prahy, ale i mnohých jiných měst u nás, cykly „hradů a zámků“ z Podorlicka, s nádražními objekty, dokumentují jak historii, tak i současnou průběžnou proměnu. Spolupracuje s technickými muzei. Ilustroval knihy Josefa Honse s dopravní tematikou. Jiří Bouda je členem Sdružení grafiků Hollar v Praze. Ze soukromé sbírky jeho prací jsem uskutečnil již desítku výstav. Krása jeho obrázků osvěžuje mysl.

Josef Poláček

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012