Sochy-Kresby-Grafika JANA HENDRYCHA

4-5 2005 Kultura česky
obálka čísla

Tvorba předního umělce Jana Hendrycha (1936) ovlivňovala od počátku šedesátých let 20. století vývoj českého moderního sochařství, a to v několika význačných obdobích.

Nejnosnější v jeho sochařském projevu je hluboká znalost klasické realistické modelace, uplatněná ve škále vynikajících portrétů a v groteskně expresívních ženských aktech v životní velikosti. Svojí tvorbou se Hendrych podílel na vývoji české abstrakce v podobě strukturálního symbolismu, který jako cílený program byl v českém umění mimořádně významný. Později hlavně v nové figuraci, velmi osobitě interpretované v souvislostech všech světových proudů. Již jako student sochařského ateliéru Josefa Wagnera na VŠUP si autor osvojil schopnost prodchnout tvary i povrchy plastik niternými pocity. Veden příkladem Otty Gutfreunda si našel osobitý styl: výrazně pevnou stavbu plastického tvaru v prostoru. Studia ukončil v letech 1964-1967 na AVU jako aspirant tehdy známého prof. Karla Hladíka, který jej ovlivnil v nejlepším smyslu slova.

Od r.1990 je Jan Hendrych docentem, od r.1991 profesorem a vedoucím sochař. ateliéru na AVU. U Henry Moora našel spřízněnost, pokud jde o zvládnutí prostoru i kosmu zároveň. A to kouzlem spojení relativně volného tvaru a lidské postavy do nezvykle nádherných plastik. Dílo umělce, přímo vrostlé do barokní i moderní fáze českého sochařství, vypovídá o mimořádné šíři a rozhledu sochařova talentu. A stejně tak - při veškeré jedinečnosti jeho tvůrčí cesty - o těsných souvislostech s vývojem plastiky ve světě. Důkazem mohou být mnohé mistrovy sochy na sympoziích.

Jedinečná výstava plastik, kreseb a grafiky Jana Hendrycha byla k vidění v Českém muzeu výtvarných umění - do 10. dubna 2005. Pak bude putovat do Wortnerova domu v Českých Budějovicích (21.4. - 22.5.2005) a do galerie Vysočiny v Jihlavě (2.6. - 28.8.2005).

Výstava je pořádána ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou. Současně k ní vydalo České muzeum výtvarných umění obsáhlý katalog.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012