Petr Brandl- malíř neřestí pozemských

11 2004 Kultura česky
obálka čísla

Národní galerie uspořádala soubornou výstavu největšího malíře českého baroka Petra Brandla (1668-1735) naposledy před třiceti lety. Proto se nyní rozhodla vystavit Brandlova díla s žánrovou tématikou. Ty tvoří v jeho díle sice menší celek, o to více jsou zajímavé námětově. Autorovy žánry, obsahující symbolické asociace a související námětově s divadlem (commedia dell´arte), literaturou i se symbolikou barokního malířství (memento mori, vanitas), poukazují na závislost na věcech pozemských. Neodráží se v nich osobnost umělce pouze jako malíře, ale především jako člověka s mnohými neřestmi vlastními. Nebojí se zde zachytit okamžiky ze života obyčejných smrtelníků - kuřáci, mastičkářka nabízející rozmanité lektvary. Obrazy Muž s dýmkou, Dívka s číší jsou alegoriemi čichu a chuti, navíc obohacené erotickými symboly. Všechna Brandlova díla s žánrovou tématikou jsou vystavena poprvé, některé dosud nevystavené a nepublikované mají vůbec premiéru. Zajímavé je srovnání umělcových děl v návaznosti na holandské mistry (součást stálé expozice Jiřského kláštera . Prezentace děl nejznámějšího barokního malíře Petra Brandla poprvé přiblíží zatím neobjevenou námětovou stránku českého barokního malířství. Klášter sv. Jiří na Pražském hradě – do 24.dubna 2005

Ke všem výstavám probíhá bohatý doprovodný program.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012