FRANTA ANÝŽ 1876 - 1934

11 2004 Kultura česky
obálka čísla

Známý výtvarný umělec, precizní šperkař, cizelér a medailér - v první polovině 20.století proslulý a vynikající umělecký řemeslník a později moderní podnikatel v uměleckém průmyslu - je dnes znám spíše odborníkům.

František Anýž, příjmením snad po francouzském vojákovi jménem Anige, se narodil na Hořovickém statku svých předků, jejž vlastnili snad od r.1630. Vynikal talentem a pílí na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (ateliér C. Kloučka a E. Nováka), takže zvládal většinu uměleckých řemesel. Neúnavným úsilím a organizačními schopnostmi se během desetiletí vypracoval z provozovatele dílny (založené 1902 v Praze) na majitele proslulého umělecko průmyslového závodu na zpracování kovů. Autorsky tvořil šperky, knižní vazby a umělecké kovové předměty historizujícího charakteru, později secesního. Jimi si vytvořil nezaměnitelný rukopis. Členství v Mánesu mu otevíralo mnohé kontakty s významnými sochaři a architekty, od nichž dostával prestižní zakázky. Precizními uměleckými pracemi z ušlechtilých kovů a škálou originálních svítidel si vydobyl věhlas v celé Evropě. Díla podle nákresů sochařů i architektů i vlastní návrhy mohl uplatnit v řadě významných staveb (např. ve Svatováclavské kapli a Chrámu sv. Víta, Anežském klášteře, Obecním domě v Praze, v muzeu v Hradci Králové a domě „Beránek“ v Náchodě ad.). Sňatek s neteří sochaře B. Schnircha mu otevřel cestu do společnosti a umožnil vybudovat moderní a účelný závod pro uměleckoprůmyslové kovové práce v Praze. Anýž rozšířil výrobní sortiment a malé série svítidel jako reakci na poptávku v důsledku elektrifikace (vzorkovny v Praze, Brně a v Teplicích jich nabízely celou řadu, stejně tak mistrovy lité drobné plastiky). Ve dvacátých letech umělcovy vlastní tvorby ubývá. Podnik se stále rozšiřuje, ale jeho poválečný osud je však spíše smutný: v r.1948 byl znárodněn, nově nazván „Zukov“ (do zač.90.let ve stejné sestavě i v počtu zaměstnanců) se výrobně zaměřil na kovové součástky do strojů, dokumentace byla zničena. V 90.letech je změněn na akciovou společnost, zabývá se komerčními výrobky. Rodině se nevrátil. Roku 1927 Franta Anýž oslavil 25 let svého podniku v prostorách Obecního domu (se všemi 148 zaměstnanci!).

Výstava FRANTA ANÝŽ 1876 – 1934 se právě proto koná v Obecním domě v Praze do 6. února 2005 (pro jehož interiéry firma zhotovila roku 1910 více zakázek). Představuje vlastní umělcovu tvorbu, výběr ze zachované původní dokumentace firmy, ukázky ze široké nabídky továrny (od Anýžových potomků, od soukromých sběratelů a význačných muzejních a galerijních institucí). Katalog podrobně seznamuje s autorskou tvorbou, životem a širokou podnikatelskou činností Františka Anýže. Výstavou je připomenuto 70. výročí úmrtí Františka Anýže, který se tak po 100 letech stává předobrazem moderního umělce a podnikatele, který měl a má co říci i v současnosti.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012