Jan Josef Trávníček

9 2004 Kultura česky
obálka čísla

Narodil se v malé vesničce v severovýchodních Čechách 26. června 1927. Rodina vlastnila statek střední velikosti. Vyrůstal v masarykovské republice plný ideálů o demokracii a spořádané společnosti. To klidné prostředí se rázem změnilo mnichovskou kapitulací, odsunem Čechů z blízkého pohraničí a následující německou okupací. Ukončení II. světové války a krátká doba poměrné svobody a demokracie a nástup komunistické vlády ovlivnily jeho rozhodnutí opustit republiku. Viděl, jak hrubě bylo zacházeno se slušnými lidmi, nechtěl mlčky ve znovuujařmené zemi žít.

V ledu 1949 překročil hranice a žil krátkou dobu v uprchlickém táboře v západním Německu. Jeho žádost o vystěhování do Kanady byla zamítnuta, neměl zde nikoho, kdo by jej sponzoroval. Tyto podmínky neměly Austrálie a Brazílie. Rozhodl se proto o vystěhování do Austrálie, odkud po šestiletém pobytu přesídlil do Kanady.

Po získáni prvního zaměstnání pokračoval ve studiu účetnictví a během doby se vypracoval na vedoucího provozní kanceláře a administrativy v továrně střední velikosti.

V Torontu se hned zapojil do činnosti exilových a krajanských organizací. Tančil v krojované skupině, cvičil se Sokoly na mnoha místních sletech, ve Spojených státech a v Evropě. V r. 1983 byl zvolen členy Masarykova ústavu za předsedu organizace. Dvacet let v této funkci propagoval dobré jméno Čechů a Slováku nejen v Kanadě.

Masarykův ústav (oficiální jméno Masaryk Memorial Institute Incorporated) sídlí na pokraji města Toronta. Organizace byla založena českými a slovenskými emigranty na počátku II. světové války s programem podporovat české a slovenské dobrovolníky v armádě a i jinak přispívat k boji proti nacistům, okupantům našich zemí. Později z darů členů koupili zanedbanou farmu a dobrovolnou prací vybudovali krásný park s restaurací, administrativní budovou a chatkami pro dětské letní tábory.

Místo pojmenovali Masaryktown na počest prvního prezidenta Československa.

Časem zakladatelé Masarykova ústavu zestárli a Masaryktown začal upadat.

Po zvolení předsedou organizace čekal na Jana Travníčka a ostatní členy ředitelské rady velký úkol: oživit krásný park, aby byl znovu střediskem exilové a krajanské obce.

Prvním úspěchem, přes značné potíže, bylo povolení výstavby bytu pro občany s nižšími příjmy. Byl postaven dům se 112 byty, kde je většina nájemníku českého či slovenského původu. Tím, že stavba byla financována ontarijskou vládou, se zlepšila finanční situace organizace, takže bylo možno provést stavební úpravy staré budovy (z r. 1850 – původní farma), rozšířit restauraci i prostory pro provozní kanceláře a redakci Nového domova. Dnes je Prague Restaurant známá českou kuchyní a také tím, že slouží jako kulturní centrum, kde se konají mnohé akce české a slovenské komunity, setkání se zástupci české či slovenské vlády, koncerty a pod.

Se záštitou Jana Trávníčka byla v parku také umístěna první socha československým obětem komunismu, která byla odhalena v předvečer české sametové revoluce, v červenci r. 1989.

Dalším projektem pod vedením Jana Trávníčka byla nyní téměř dokončená výstavba bytů pro starší členy naší komunity, přístupná i kanadské veřejnosti. Moderní světlá budova dobře ladí s přírodním pozadím parku.

Je rezervovaná pro seniory nad 55 let..

Všechny tyto výstavby, vylepšení a zvýšené kulturní aktivity rozšířily znalosti české komunity o historii a tradicích našich národů a také tyto znalosti rozšiřujeme mezi kanadskou veřejností. Jan Trávníček s podporou a pomocí své manželky Drucilly, věnoval nezištně všechen svůj volný čas výše uvedeným projektům. Po dvacet let nejenom zastával funkci předsedy MMI, ale po odchodu do důchodu v jeho 62 letech, čtrnáct let, téměř denně, byl v kanceláři Masarykova ústavu, kde spravoval finance organizace, zastupoval organizaci při jednání s úřady a veřejností, a svým tolerantním způsobem řešil neshody mezi členy a sousedy. Díky jeho schopnostem, pracovitosti a umírněnosti se podařilo udržet překrásný Masaryktown pro příští generace.

-h-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012