Dny evropského dědictví

7-8 2004 Kultura česky
obálka čísla

Konají se v Evropě od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. Jsou významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětem k zamyšlení nad naším vztahem ke kulturnímu dědictví. Jejich cílem je nejen rozšířit a zvýšit všeobecné povědomí o kulturním dědictví a jeho ochraně, ale především zlepšit naši informovanost o jiných kulturách a uznávat je, a to bez ohledu na jejich rozšíření. Dále prosazovat celostní přístup, který lze využít v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti, při potírání xenofobie i rasismu. A hledat vlastní identitu. K těmto myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence.

Dny evropského dědictví každoročně otevírají co nejvíce zajímavých a vyjimečných architektonických i sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno značné množství sbírkových fondů a movitého kulturního odkazu. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, oficiálně prohlášené jako kulturní – známé hrady, zámky, paláce, katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých i veřejných budov – radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů, které nejsou veřejnosti přístupny vůbec nebo jenom částečně nebo příležitostně. V objektech běžně přístupných je v tyto dny nabízen speciální program – prohlídkové trasy, koncerty, výstavy, soutěžní či poznávací programy pro děti i dospělé apod. Města a obce nabízejí svoje specielní programy a projekty.

V České republice se EHD (European Heritage Days) konají pravidelně od roku 1991 vždy druhý záříjový víkend. Jejich hlavním garantem jako ostatně pokaždé je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy s jedním členským městem nebo místem (celkem na 500) uspořádá národní zahájení. Letos to bude v krásném historickém Táboře (10.-19. září 2004) a tento 14.ročník pod názvem „Hudba probouzí památky" navazuje na program Česká hudba 2004 (vyhlášený Ministerstvem kultury ČR). Dny evropského dědictví mají u nás podporu vládních orgánů. Od roku 2001 je součástí zahájení i udílení titulu „Nositel tradice lidových řemesel" (ministrem kultury ČR).

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012