Pražský Symfonický orchestr FOK vstupuje do 70. sezóny

7-8 2004 Kultura česky
obálka čísla

Zkratku F.O.K. – film – opera – koncert dal do vínku novému orchestru jeho zakladatel Rudolf Pekárek v r. 1934. Dlouholetým šéfdirigentem orchestru byl Václav Smetáček (po 30 let), který jej dobudoval do podoby velkého symfonického tělesa a zasloužil se o vysokou uměleckou úroveň a prestiž. Druhou výraznou osobnosti pro rozvoj orchestru je dirigent Jiří Bělohlávek, který uvede s FOK dva koncerty 8. a 9. 9.2004.

V současné době FOK hraje pod taktovkou charismatického šéfdirigenta a hudebního ředitele Serge Bauda, Francouze, milujícího českou hudbu, který též velmi oceňuje české posluchače. Dle jeho vlastních slov nezažil takové souznění ve Francii ani v USA, kde před angažmá v Praze působil. Hlavním dirigentem je již druhou sezonu Petr Altrichter, dalšími hostujícími dirigenty pak takové osobnosti, jako Libor Pešek a Kazuhiko Komatsu.

K jubileu našeho předního symfonického tělesa se váže hned několik významných událostí. 70. výročí existence orchestru bylo příležitostí k natočení nevšedně emotivního krátkého filmu – nekomentované obrazové koláže sestavené z fotografických a filmových záznamů, který bude užíván k propagaci FOK.

Zajímavým ukončením sezony a předzvěstí té nové se stal významný umělecký počin šéfdirigenta Serge Bauda – uvedení oratoria Arthura Honeggera Jana z Arku na hranici (na libreto Paula Claudela) v červnu v Obecním domě. Jde o velmi náročné dílo pro orchestr, sólisty, herce, balet, smíšený a dětský pěvecký sbor (zde Pražský filharmonický sbor a Bambini di Praga). Byla nastudována jeho úplná scénická verze, tj. zahrnující i balet a vizuální ztvárnění děje – byť jen náznakové. V dramatickém díle vystoupili přední sóloví pěvci, v hlavních mluvených rolích se představila jako Jana z Arku Frederika Smetanová (francouzská herečka s příznačným jménem, provdaná a tvořící již mnoho let v Praze) a Michel Favory, významný francouzský herec jako bratr Dominik. Provedeno bylo ve francouzštině. K uvedení takto náročného díla (umělecky, režijně i technicky) dochází – bohužel pro posluchače – jednou za čas. Proto stojí za zaznamenání. S pomocí výborného českého překladu libreta (Vladimír Bozděch) i ti, kdož nerozumí francouzsky, měli možnost nechat na sebe zapůsobit sílu a tíhu tématu i výborné provedení všemi aktéry.

Slavnostní koncert k jubilejní sezóně Pražského symfonického orchestru FOK proběhne 12.10. ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Zazní zde skladby reprezentující původní záměr činnosti orchestru, který byl v době svého vzniku orientován na nahrávání pro Film, účinkování v Opeře a Koncertování.

Zahajovací koncert sezony pak proběhne – jak se již od r. 2001 stalo tradicí – na Staroměstském náměstí pod otevřeným nebem (úterý 7. 9. od 20 hodin). Dopoledne je možné navštívit tamtéž generální zkoušku od 11 hodin.

Program koncertní sezony FOK 2004 – 2005 je opět velmi pestrý a vybrat si z něj může každý milovník vážné hudby. Již poněkolikáté došlo k vynikajícímu ztvárnění tištěného programu grafickým studiem RM Design s použitím ilustrací výtvarníka Petra Sýse, jehož typický rukopis drobné kresby brožura nese. Program tak povýšil na výtvarné dílo. I takováto zdánlivá drobnost přispívá k celkovému obrazu, který si posluchači o svém oblíbeném orchestru vytvářejí.

Na závěr nutno dodat, že za komplexní pojetí dobré prezentace Symfonického orchestru FOK na veřejnosti, programovou náplň, navazování kontaktů s umělci, dirigenty a vytvoření prostoru pro dobrou spolupráci s nimi je zodpovědný ředitel FOK pan Petr Polívka, zřejmě muž na svém místě. Orchestru nezbývá než pogratulovat a přát mnoho dalších let tvůrčí práce v oboru, jenž nás tolik obohacuje a tak dobře reprezentuje ve světě.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012