FOLKLORISMY v českém výtvarném umění XX. století

7-8 2004 Kultura česky
obálka čísla

Myšlenka uspořádat výstavu českého výtvarného umění 20. století, inspirovanou lidovou kulturou, vznikla v Českém muzeu výtvarných umění před polovinou 90.let. Pro aktuální vlivy v doznívajících návratech do minulosti, a to v mytologii i exotických námětech, v inspiracích tradiční lidovou kulturou.

Ty vyvolaly potřebu zpětné vazby mnohovrstevnatého proudu, jež měl značný vliv v dějinném vývoji umění právě století předchozího.

K lidové kultuře se naše společnost vrací jako k pramenu historické kontinuity v dobových vlnách: na přelomu 19. a 20. století, při Národopisné výstavě českoslovanské a krátce po ní i ve dvacátých a padesátých letech. Zde zasahuje do sféry architektury, volného i užitého umění. Do celého způsobu života, včetně oblékání. V dalších dobových etapách lze nalézt škálu společných rysů, byť v jednotlivých výrazových prostředcích.

Expozice v ČMVU v Praze postihuje folklorismus jako fenomén – na příkladech volného a užitého umění i architektury zmíněných století, dále v moderních možnostech umění meziválečného a v ohlasech 40. a 50. let i v době poválečné. Stejně tak ukazuje jeho současnou podobu posledních desetiletí.

Setkáme se tu se známými jmény lidové kultury, např. Dušanem Jurkovičem, Jožou Úprkou, Bedřichem Jaroňkem, ale i se jmény známých autorů jako Václav Špála, Josef Čapek, Emil Filla a mnohých dalších. Výstavu provází rozsáhlý dvojjazyčný katalog se zasvěceným výkladem a obrazovým doprovodem. Doplňuje ji kolekce dokumentárních filmů z vlastní tvorby a z archívu Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Reprízy výstavy – v Českém muzeu výtvarného umění v Praze (do 19. září 2004) budou probíhat v GVU v Chebu (7. 10. – 28. 11. 2004), GVU v Hodoníně

(8. 12. 2004 – 27. 2. 2005) a Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě (11. 3. – 6. 6. 2005).

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012