České sny

6 2004 Kultura česky
obálka čísla

O projektu České sny 2004, který tvoří samostatnou, v zahraničí se odehrávající část rozsáhlého projektu Česká hudba 2004 budeme i dále informovat. Český dialog má tu čest být jedním z mediálních partnerů Českých snů a bude tudíž na některých koncertech i distribuován.

V letech 1974 a 1984 se v tehdejším Československu pod záštitou UNESCO konal „Rok české hudby", který však zkresloval hudební odkaz skladatelských osobností ideologicky vyhraněným chápáním. Hudba slovenská navíc nebyla prezentována vůbec, o hudebních umělcích z prostředí židovského či jazykově německého ani nemluvě. Proměna v 90. letech minulého století umožnila vzájemné propojení historických skutečností: opomíjená jména a fakta se stala samozřejmou součástí hudební prezentace. Rok 2004 je rokem mnoha jubileí skladatelů, pocházejících z českých luhů a hájů nebo působících na našem území, a rokem přijetí České republiky do Evropské unie. Na všechny tyto souvislosti chce upozornit mezinárodní hudební projekt ČESKÉ SNY 2004 – pod záštitou Magdaleny Kožené a Václava Havla a pod osobní patronací komisaře rozšíření EU Guntera Verheugena a ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody. Na přípravě projektu s hlavním organizátorem Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. spolupracuje vedení Správy českých center a ředitelé jednotlivých českých center v zahraničí. Dále i osobnosti evropského hudebního a společenského života, starostové měst a hejtmani krajů.

Hlavní idea celkového projektu vychází z myšlenky Mezinárodního hudebního festivalu „13 měst-Concentus Moraviae", jehož 9. ročník bude domácí součástí Českých snů. V zahraniční části projektu posluchači 14 států uslyší v průběhu července až prosince 2004 koncerty značného dramaturgického rozsahu, obohacené o skladbu autora pocházejícího z hostitelské země. Česká hudba zazní v podání mladé a střední generace českých hudebníků, a to buď v partnerských městech nebo v rámci festivalů konajících se ve zúčastněných zemích. Města se neomezí na pouhé hudební vystoupení, ale na prezentaci českého partnerského města formou výstav, přednášek, navázání spolupráce či návštěvami delegací právě partnerských měst.

Mezinárodní projekt České sny 2004 (více nežli sto koncertů se nebude konat v hlavních městech zúčastněných států, ale pronikne i do dříve opomíjených míst a měst a tak osloví přímo co nejširší veřejnost) důstojně doplní vstup České republiky do EU. Přispěje tak k rozvoji partnerství mezi českými a evropskými regiony a městy vůbec.

Olga Szymanská

Více informací a program na www.ceskesny.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012