Mezinárodní český klub - 13 let Českého dialogu v Lánech

3 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Jak již jste si přečetli v úvodním Slově, zahájili jsme ji slavnostně 7. 3. malou vernisáží v Muzeu T. G. M. Na deseti panelech z obou stran výstava seznamuje s 13letou existencí časopisu, s jeho obsahem i proměnami od svého vzniku (13.12.1990), s osobnostmi, které jsou dopisovateli Českého dialogu či jeho významnými čtenáři, i s tématy, kterým se především věnuje. Informuje samozřejmě i o činnosti Mezinárodního českého klubu (MČK), který při časopisu vyvíjí činnost.

Muzeem od rána proudily desítky návštěvníků, které stejně jako my přijely zvláštním vlakem s parní mašinkou. Někteří z nich se zúčastnili i připraveného pěšího pochodu z Nového Strašecí do Lán, který byl asi 11 km dlouhý a vedl turisty mírně zvlněnou krajinou, lesem i poli. Počasí, mírně mrazivé, se sněhovým popraškem ale slunečné, s předzvěstí jara ve vzduchu, přálo.

V muzeu se kolem našich panelů rozproudila mezi návštěvníky i debata, v níž jsme rády předávaly informace i přihlášky do klubu či přehled klubových akcí, který je zde také k dispozici. Potkaly jsme zde i několik známých tváří.

Ve 13 hodin byla za přítomnosti ředitele muzea Rakovník, Mgr. Povolného pod nějž lánská pobočka spadá, vernisáž zahájena.

Eva Střížovská jako šéfredaktorka uvedla krátkým proslovem důvody, které nás k uspořádání výstavy vedly a poděkovala za tuto možnost spřátelené instituci, pak zahrál několik kousků (mezi nimi i Proč bychom se netěšili či Ach synku synku) mladý flétnista Martin Fialka.

Záměrem nevelké výstavy v Lánech je přiblížit našim i případným zahraničním návštěvníkům poslání Českého dialogu a MČK a získat tak další zájemce, čtenáře i návštěvníky klubových akcí, jimž je blízká idea časopisu i klubu.

Muzeum se stálou výstavou na téma osobnost TGM a jeho rodina a s novou expozicí 13 let Českého dialogu je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, v letních měsících i déle. Kontakt:

Lány, Muzeum T.G. Masaryka, ředitel pobočky Lány Mgr. Dlouhý, tel.: 313 502 607, www.muzeumtgm.cz


Poznámka redakce:

V Lánech se nachází i další zajímavé muzeum, a to moderních sportovních vozů, které lze navštívit například v rámci oběda v hotelu Classic, k němuž patří. Nedaleko, v obci Lužná, se zase nachází unikátní Muzeum Českých drah, jež v depu vystavuje krásné staré parní lokomotivy a jiné exponáty z dob rozvoje řeleznice u nás. Toto vše můžeme společně navštívit při některém z jarních výletů MČK a spojit s prohlídkou naší expozice a třeba ještě s procházkou v krásném zámeckém parku v Lánech. Sledujte příští číslo, internetové stránky nebo se informujte v redakci. Hojná účast je vítána. (Zmíněná zajímavá místa – viz inzerce na 3. straně obálky.)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012