Skautská nadace Jaroslava Skautská nadace Jaroslava Foglara

3 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Posláním Skautské nadace Jaroslava Foglara je podporovat mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v duchu skautských ideálů; pomáhat jim při rozvoji duševního, tělesného, společenského a duchovního potenciálu.

Úvodní slovo předsedy nadační rady

Jsem rád, že český skauting vzkvétá a pokračuje ve svých tradicích. Pamatuji se, jakou pro mne hrál roli v mém dětství – zejména v období raných 50. let, kdy se skrýval pod různými krycími názvy. Myslím, že skauting je nejlepší způsob, jak v mladé generaci podnítit smysl pro čest, kolegialitu a vztah k přírodě.

Ivan M. Havel
předseda Nadační rady

O nadaci

Skautská výchova, kterou už ve světě prošlo přes čtvrt miliardy lidí, za uplynulých devadesát let osvědčila svoji účinnost. Bezpočet mladých mužů a žen dovedla k úspěchům osobním i společenským, k úspěchům měřeným nejen hodnotami materiálními, ale také – a především – hloubkou lidského vztahu, radostí z vykonané práce.

U nás veřejnost se skautingem nejvýrazněji seznámil skautský spisovatel Jaroslav Foglar. Prostřednictvím jeho knih i kreslených seriálů a navzdory mnohdy nepříznivým vnějším okolnostem se ideál skautského života zachytil v srdcích našich chlapců a děvčat jako touha po správném životě. Tedy po životě pravdivém, tvořivém a užitečném.

V tomto jedinečném odkazu chce pokračovat i „Skautská nadace Jaroslava Foglara". Vznikla v polovině roku 2002 z iniciativy lidí, kteří věří, že výchova a vzdělání jsou cestou, jak zlepšit tento svět. Jsou přitom přesvědčeni, že právě výchova v duchu skautských ideálů a prostřednictvím skautských metod může tomuto úsilí významně pomoci. Na této myšlence je také založeno poslání nadace.

Jsme mladá nadace. Přesto jsme již v prvním roce podpořili několik desítek projektů. Nejvíce jich bylo v grantovém programu „Dobré skutky". Skautské oddíly se do něj hlásí s akcemi, jejichž cílem je udělat něco dobrého pro druhé: vyčistit potok, obnovit vyhlídku na turistické stezce, vyrobit adventní věnce pro staré lidi v domě s pečovatelskou službou… Oddíly dostávají od nadace peníze na drobný materiál, dopravu, nářadí, a nadační příspěvky na jednotlivé projekty se zpravidla pohybují nejen ve výši několika tisíc korun. Přidávají se k nim však desítky a stovky hodin dobrovolné práce. Nic velkolepého. Jen pár dobrých skutků, které učiní někoho šťastnějším a tím dětem ukáží, že má smysl snažit se o lepší svět.

Ivo Brzobohatý
předseda Správní rady nadace

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012