Policista roku 2003

3 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

V Praze v budově Muzea Policie České republiky se letos v únoru uskutečnila důležitá akce – ocenění policistů. Ceny předali ministr vnitra Stanislav Gross a náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii plk. Mgr. Vladislav Husák. Slavnostní fanfára Hudby Hradní stráže a Policie ČR zahájila tuto významnou událost. Pan ministr Gross upozornil přítomné, že kvalitní a záslužná práce Policie ČR je někdy znevažována zdůrazňováním selhání, ke kterým dochází zcela výjimečně a stále méně častěji. Řekl, že na jedné straně je realita a na druhé straně je její zkreslený mediální obraz. Politoval, že z dlouhých seznamů mimořádných výkonů policejních týmů a jednotlivých policistů může vybrat pouze několik.

Za všechny oceněné uvádíme alespoň některé.

Při procházce po břehu Bartoňského rybníka vloni v červnu zahlédl mjr. Jaroslav Houda z Rakovníka děvče vzdálené asi 30 m od břehu, které volalo o pomoc. Policista okamžitě skočil do vody a rychle doplaval k topící se dívce, která již klesala ke dnu. Teprve po umělém dýchání se dívka na břehu probrala. Patří mu dík za záchranu lidského života. Pan policejní inspektor je reprezentantem tisíců policistů, kteří každodenně bez váhání nasazují své životy.

Když v březnu loňského roku procházel pprap. Vladimír Vlk Václavským náměstím, uviděl mladíka, který se polil hořlavinou a zapálil se. Přestože nebyl ve službě, svlékl bundu a snažil se muže uhasit. přitom se vznítil jeho vlastní oděv. Ten rychle svlékl a v hašení pokračoval. Tento policista si plně zaslouží ocenění za svou statečnost a obětavost.

Dílo malíře Josefa Lady je důležitou součástí kulturní historie našeho národa. Policie objasnila vloupání do muzea Josefa Lady a z osmi odcizených obrazů bylo majiteli vráceno již sedm.

Jaroslav Prošek

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012