VENEZUELA

3 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Rádi bychom vám slavnostně oznámili, že v měsíci máji oslaví Venezuelsko-Česká Asociace deset let své aktivní a trvalé činnosti ve Venezuele.

Asociace počítá s více nežli 80 členy, kteří se pravidelně scházejí na schůzích každou první středu v měsíci.

Díky naší usilovné kulturní a sociální činnosti, jsme získali a stále získáváme zájem a pozornost mládeže, jak z venezuelských, tak také z českých rodin o kulturní, folklorní a zábavné programy Asociace, abychom tímto způsobem zajistili její trvalou existenci i pro budoucí generace.

Pořádáme promítání českých filmů o historii a umění, kurzy českého jazyka, dnes již tradiční, vánoční oslavy „Mikulášské", které jsou spojeny s manuálními přípravami ozdob na vánoční stromek, děláním různých figurek z vody a mouky, zdobením vánočního pečiva aj. Organizujeme mimořádné schůzky pro zájemce o českou kuchyň, kde se učí příprava českých typických jídel a pečiva, které mají značný úspěch. V programu činnosti Asociace jsou také zahrnuty zajímavé besedy a hovory s předními představiteli kulturního a sociálního života ve Venezuele, stejně jako ve spolupráci s představiteli Velvyslanectví České republiky v Caracasu. Každoročně organizujeme koncert na oslavu výročí založení Československé republiky, který má vždy veliký ohlas. Stejně tak stále aktualizujeme naši webovou stránku, www.venecheco.com.ve, kde je uvedena galerie fotografií z různých kulturních událostí Asociace, s hudebními přídavky české a slovenské hymny. Pro zájemce o turistiku ve Venezuele byl, ve formě brožurky, připraven turistický průvodce, který je napsán v češtině, kde je možné získat základní informace o historických zajímavostech a krásách Venezuely.

Někteří představitelé Asociace se také zúčastňují pravidelných setkání „Češi v zahraničí", která se konají v Praze, aby se takto získaly styky a upevnily vztahy mezi Venezuelsko-Českou Asociací a jinými čs. spolky na celém světě.

V rámci oslav desetiletého výročí naší Venezuelsko-České Asociace, připravujeme odhalení pamětní desky, jako vzpomínku na tragickou událost, která se stala v obci Lidice za Druhé světové války. Tato pamětní deska, bude umístěna v blízkosti zdejší nemocnice, která nese stejné jméno – Lidice, aby se takto také venezuelští občané seznámili s touto krutou historickou pravdou, na kterou by lidstvo z celého světa nemělo nikdy zapomenout.

Karel Stohr Vladimír Sýkora Milada Navrátilová

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012