42nd Annual Wilber Czech Festival

3 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Ve dnech 1. – 4. srpna 2003 se konal ve městě Wilber v Nebrasce v USA 42. výroční český festival.

Wilber byl založen v roce 1873 a již v té době se v něm začali usazovat první čeští osadníci. V současné době má necelých 2000 obyvatel a zhruba 70 procent z nich se hlásí k českému původu. Díky takto početnému zastoupení české komunity se Wilber v roce 1963 stal „Českým hlavním městem Nebrasky" a 10. července 1987 jej tehdejší americký president R. Reagan prohlásil „Českým hlavním městem USA".

Starostou města je Russ Karpisek, majitel místního uzenářství, kde nechybí ani české jitrnice a jelita. Český charakter města dotvářejí i další místa, jako např. supermarket „Food Město", „Czech Craft Shop", obchůdek s českými kroji a suvenýry, nebo české pekařství. Z roku 1949 pochází katolický kostel sv. Václava („St. Wenceslaus Catholic Church"). O starší občany obce a blízkého okolí je postaráno v pečovatelské osadě „Czech Village", postavené v roce 1967.

Festival se koná od roku 1962 a je tedy jedním z prvních, které začali Čechoameričané organizovat. Letos se jej zúčastnilo přes 40000 lidí, kteří se sjeli ze všech koutů Nebrasky a z řady okolních států.

Programovou náplň tvořily slavnostní průvody městem, koncerty dechových a akordeonových souborů, vystoupení dětských a dospělých tanečních skupin, talentová soutěž pro děti, soutěže v různých sportovních disciplinách a pod.

V hale místního Sokola uspořádali vyprávění účastníků putování po České republice.

V pátek a sobotu večer nabídli organizátoři divákům tzv. „Historical Pageant" (emotivně laděné pásmo živých obrazů podmalované ukázkami z hudebních děl českých klasiků), ve kterém byla prezentována řada významných epizod a osobností z české historie (např. Praotec Čech, Blaničtí rytíři, Karel IV., Jan Hus, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, Václav Havel aj.).

Ani letos v programu nechyběla volba americké Miss česko-slovenského původu („Miss Czech-Slovak USA Pageant"). Tato soutěž probíhá již od roku 1987 a doposud se v ní utkalo téměř 140 soutěžících. K hlavním cenám pro vítězku tradičně patří roční stipendium na Florida Gulf Coast University a zájezd do České republiky.

Na festival přijel i tajemník českého zastupitelství v Nebrasce I. Broskevič, který se tam setkal s Johnem Galem, ministrem zahraničí státu Nebraska, který projevil zájem o bližší kontakty s velvyslanectvím ČR v USA, a s Colleen Sengovou, současnou primátorkou města Lincoln, hlavního města státu Nebraska. Lincoln v současné době připravuje navázání partnerských vztahů s Plzní v rámci projektu „Sister Cities International".

I. Broskevič si podrobně prohlédl „Wilber Czech Museum" (otevřené v roce 1965), prezentující ukázky z české minulosti na třech podlažích. Největší zásluhy na jeho existenci má paní Irma Ourecky, dnes již 91-letá „první dáma českého dědictví" v Nebrasce. Tajemník ZÚ navštívil rovněž místní knihovnu „Dvoracek Memorial Library"

(z roku 1968) s tzv. „Czech Heritage Room", kde si zájemci mohou prohlédnout knihy, mapy a jiné předměty českého původu.

V průběhu svého pobytu ve Wilberu I. Broskevič předal knižní dary představitelům české komunity a během festivalu vystoupil s pozdravným projevem.

Byli to hlavně Charlie Keller, předseda organizace „Nebraska Czechs of Wilber", a jeho kolegové (John L. Fiala, Doris Ourecky a řada dalších), kdo se zasloužili o velmi dobrý průběh festivalu.

Je potěšitelné, že významnou roli mezi účinkujícími hráli příslušníci mladé generace i malé děti (těm byl věnován zvláštní průvod v pátek večer). Lze tedy věřit, že organizátoři festivalu nebudou mít problém s hledáním svých mladších nástupců.

Český festival ve Wilberu si zaslouží pozornost příslušných českých institucí. Osobní účast jejich zástupců organizátory i účastníky „českých dnů" vždy velmi těší.

Příští se budou konat ve dnech 6.– 8. 8. 2004

-ib-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012