Dopis z Velkých Bílovic

3 2004 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

… po přečtení článků v časopisech Český dialog a České listy 1/2004 si Vás dovolujeme upozornit na náš hluboký vztah ke krajanům v Argentině.

V roce 1903 se z Velkých Bílovic odstěhovalo několik rodin do amerického státu Texas, v jejich čele stál Petr Šašvata. Těžká práce na farmě v Texasu ale nepřinášela kýžené výsledky. Proto se s Janem Novotným ze Svinné u České Třebové a se svými rodinami ocitli 16. dubna 1913 na malém nádraží uprostřed argentinského pralesa na místě dnešního města Presidencia Roque Sáenz Peňa v provincii Chako. Tehdy to bylo pusté místo. V této málo obydlené pustině položili bílovčané základy pěstování bavlny v Argentině. Petr Šašvata zval své krajany, aby se podíleli na úspěšném podnikání. V dalších letech se v okolí města Sáenz Peňa usazovaly mnohé bílovické rodiny. Některé z těchto rodin se po druhé světové válce vrátily zpět do Bílovic, většina ale zůstala v Chaku. Patří k nim i rodina Černých, o které jsou v článcích zmínky.

Naše vlastivědné muzeum shromažďuje předměty dokládající život krajanů v Argentině. Často také do našeho města potomci českých krajanů zavítají. V minulém roce nás u příležitosti místních hodů navštívil pan Černý a paní architektka Česalová. V srpnu se v Praze oba účastnili kurzů českého jazyka. Muzeu předali od krajanů v Argentině pamětní desku, k této příležitosti byla uspořádána v září 2003 na radnici malá oslava s besedou o životě v Argentině. Beseda byla určena obyvatelům Velkých Bílovic, vždyť téměř v každé rodině se ústně předávají vzpomínky na tetu či strýce, který odešel do Argentiny.

Současně jsme domluvili návštěvu v rodné vsi Jiřího Novotného, ve Svinné. Vesnička Svinná patří k České Třebové, kde byli naši krajané spolu se starostou Velkých Bílovic vřele přijati. Obec Svinná též obdržela památku na krajanský spolek v Argentině.

Současná neutěšená ekonomická situace v Argentině nás přivádí k zamyšlení nad osudem našich krajanů. Když byl pan Černý dotazován, zda by nezůstal, odmítl to. Potomci našich krajanů považují za svůj domov Argentinu, i když možnost návratu by jim určitě brána být neměla. Doufáme ve zlepšení situace ve státě Argentina. Naše spolupráce bude jak na úrovni rodin, tak i na úrovni města a spolků, pokračovat.

Z města ovoce, vína a lidových tradic Vás zdraví
Ing. Antonín Svoboda
starosta

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012