Výstava fotografií Ladislava Sitenského - Portréty osobností

3 2004 Kultura česky
obálka čísla

Ladislav Sitenský (nar. 7. 8. 1919) je žijící legendou české a světové fotografie. Muzeum hlavního města Prahy má již potřetí v průběhu dvou desetiletí čest hostit ve svých sálech jeho samostatnou autorskou výstavu. Dvě předchozí (Praha mého mládí, 1988 – 1989, Křídla svobody, 1992 – 1993) patřily k návštěvnicky nejúspěšnějším.

K nejznámějším tématům tvorby Ladislava Sitenského patří i jeho válečné fotografie zachycující působení českých stíhacích letců v Anglii. Všemi částmi autorova díla prostupuje až psychologický zájem o zobrazované osobnosti vyjádřený oduševnělými portréty. Nejnovější výstava, kterou Ladislav Sitenský připravil, proto shrnuje a zdůrazňuje tuto specifickou stránku jinak mnohovrstevnatého a tematicky nesmírně bohatého díla.

Výstava soustřeďuje portrétní tvorbu fotografa Sitenského z období celých padesáti let, a to od roku 1935. Velmi často se mezi portrétovanými objevují osobnosti divadelních prken či hudebních pódií, např. K. Höger, M. Tomášová, V. Fialová, V. Vydra, J. Štěpničková. I. Kačírková, M. Dvorská, S. Rašilov, V. Voska, R. Lukavský, V. Burian, J. Kohout, J. Suchý, J. Šlitr, H. Hegerová, E. Pilarová, J. Čeřovská, M. Zahrynowská, dále významné osobnosti ostatních uměleckých profesí jako J. Sudek, J. Zrzavý, V. Neumann, J. Suk, V. Žilka, V. Smetáček, M. Frič, O. Blažíček, L. Fialka, J. Seifert, G. Muchová a další. Zastoupeni jsou také slavní sportovci jako E. Rošický, V. Čáslavská či manželé Zátopkovi. Zvláštní postavení má ve vystavené kolekci soubor politických portrétů ze čtyřicátých let 20. století, a to W. Churchilla, maršála Montgomeryho, E. Beneše a v neposlední řadě též anglického krále Jiřího IV. a královny Alžběty. Celkem bude ve dvou sálech vystaveno 190 portrétů, z toho 120 známých osobností a 70 českých letců z Anglie.

Ladislav Sitenský. Narozen v Praze 7. 8. 1919. Fotografuje od roku 1933 a již od roku 1935 hojně publikuje v časopisech. Jeho vybranou životní dráhou však byla architektura, kterou začal studovat na ČVUT. Těsně před válkou nastoupil stipendium v Paříži. Druhá světová válka zcela změnila jeho život. Přihlásil se do čs. zahraniční armády a po složitém přesunu do Anglie sloužil nejprve u 312. čs. stíhací perutě a poté u inspektorátu čs. letectva v Londýně. Byl válečným fotoreportérem i filmovým dokumentaristou. V této profesi strávil tři měsíce na frontě u Dunkerque.

V roce 1945 se vrátil do vlasti a věnoval se fotografii reportážní, sportovní, užité a se zvláštním zalíbením též fotografii přírody, zejména hor. Zúčastnil se velké řady výstav v tuzemsku i zahraničí, uspořádal bezmála dvě desítky samostatných výstav. Své snímky vydal nejméně v jedenácti obsáhlých knižních monografiích.

-b-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012