ČSÚZ - Záslka pro studenty bohemistiky v Sankt Petěrburku

3 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Československý ústav zahraniční v minulém roce navázal přátelské vztahy se Státní Univerzitou v Sankt Petěrburku. V rámci spolupráce s Filologickou fakultou Státní univerzity, resp. katedrou slovanské filologie, byla z Československého ústavu zahraničního odeslána do Petěrburku první zásilka studijních pomůcek a materiálů pro studenty bohemisty: česko-anglické učebnice „Chcete mluvit česky-anglicky", česko-ruské učebnice „Chcete mluvit česky-rusky", učebnice českého jazyka „Chcete mluvit česky" a pracovní knihy. K zásilce přibyly i walkmany a kazety, které studentům umožní práci s mluveným jazykem. Cílem Československého ústavu zahraničního je podpořit vyučování českého jazyka, studium kultury, dějin a literatury České republiky na této univerzitě.

-Vebr-

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012