Tyršův dům Tyršův dům v roce 2003

3 2004 Aktuality česky
obálka čísla

24. května 1995 uplynulo 70 let od slavnostního otevření nového domova sokolské organizace – Tyršova domu v Praze. Přibližně rok před konáním VIII. všesokolského sletu (1926) podařilo se dokončit nákladnou přestavbu historického Michnova paláce na Malé Straně v prostoru mezi Újezdem a Kampou, na břehu vltavského ramene Čertovky. Návrh a projekt rekonstrukce vypracoval architekt František Krásný. Slavnost otevření ústředního sídla ČOS se konala za široké účasti prezidenta republiky T.G. Masaryka, kulturních, uměleckých, legionářských a národních organizací, zástupců sokolských jednot a žup, deputací Sokolů jihoslovanských, polských, lužických a francouzských hostů.

Je povinností dnešní generace Sokola v odkazu pokračovat a Tyršův dům zvelebovat ve prospěch celé sokolské obce.

Po období socialistického realismu, spojeném se všeobecným chátráním většiny historických staveb, a tedy i Tyršova domu, bylo co napravovat. Prvním úkolem byla i oprava zatékajících střech, zastaralé sanity, silnoproudých a slaboproudých rozvodů a kanalizace.

Teprve potom dostával Tyršův dům novou tvář při pohledu z Újezda. Proběhla oprava požárem zničeného Michnova paláce, vnitřního atria s fontánou, tělocvičen a bylo nově otevřeno Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou. Na konci minulého roku byly dokončeny památky obětem z řad Sokolů. Právě probíhá oprava bazénu, která by měla být dokončena zhruba po polovině letošního roku. Stále nemůže být uveden do praktického užívání velký tělocvičný sál, jehož povodní zničený interiér, zejména podlaha, na obnovu teprve čeká.

Mnoho práce však stále ještě zbývá, zejména náprava všech škod po povodni a venkovní úprava na slavnostním nádvoří. Ta je však ještě vázána na statické zajištění objektu, neboť poslední geologické průzkumy prokázaly nestabilitu podloží a nutnost záležitost stavebně řešit. Rychlejšímu postupu prací, kromě nedostatku potřebných financí, také často brání nevstřícné a pomalé jednání státní správy při vyřizování stavebních povolení, hlavně ze strany památkářů.

Rok 2002 nám ukázal tak ničivou sílu řeky, s jakou jsme se ještě nesetkali. Jsme však optimisté, pokud se jedná o obnovu a další rozvoj Tyršova domu. Vyžaduje to velkou míru vůle, úsilí a schopností.

Dle časopisu SOKOL č. 4/03 Kš

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012